Konference začíná za

Podzimní plynárenská konference

Clarion Congress Hotel Prague****

11. listopadu 2019

10:00 – 21:30

12. listopadu 2019

09:00 – 15:00

343 Available Seats

Hurryup! few tickets are left

Free Lunch & Snacks

Don’t miss it

PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 11.–12. listopadu v Praze. Konference, pořádaná pod záštitou společnosti MPO, MŽP a ERÚ, má letos podtitul: Role plynů ve strategiích. Generálním partnerem konference je NET4GAS, s.r.o. Očekáváme účast více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů. Letošní konference se koná v roce 100. výročí založení ČPS.

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague****

Freyova 33, 190 00, Praha 9 – Vysočany

Záštita

Generální partner

Ubytování

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, Prague 9 – Vysočany

Účastníci konference si zajišťují ubytování sami. Doporučujeme napsat požadavek na ubytování na: cchp@clarion-hotels.cz a uvést heslo „PLYN“.

Společenský večer

Martinický palác, Hradčanské náměstí 8/67, Praha 1 - Hradčany

Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 od 18:30 v Martinickém paláci. Martinický palác je jeden z nejkrásnějších pozdně renesančních paláců Prahy. Vznikl původně ve dvou etapách v rozmezí zhruba osmdesáti let, tzn. 1550 – 1630 rozšířením a přestavbou několika starších gotických domů.

Přednášející

Podzimní plynárenská konference – Role plynů ve strategiích

Karel Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta.

Od přelomu milénia hájil zájmy podnikatelů, a to zejména v pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jako spoluvlastník a generální ředitel skupiny SINDAT vybudoval v uplynulých dvaceti letech z této firmy respektovaného investora v oblastech malého a středního průmyslu a nových technologií.

Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, v posledních letech je spjat s Vysokou školou finanční a správní, kde vybudoval fakultu ekonomických studií a kde připravil studijní program Ekonomika a management. Na téma malých a středních podniků napsal několik odborných knih a publikoval v tuzemsku i zahraničí desítky recenzovaných článků.

Zasedal v řadě poradních orgánů vlády a ministerstev, od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je jejím místopředsedou.

V dubnu 2019 byl předsedou vlády navržen na pozici místopředsedy vlády pro hospodářství a současně na post ministra průmyslu a obchodu. Do obou funkcí byl jmenován prezidentem republiky 30. dubna 2019. Ke stejnému datu se vzdal všech statutárních a vlastnických pozic v podnikatelské sféře a opustil rovněž vedení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, částečně francouzsky a čínsky. Je ženatý a má dvě děti.

Mezi jeho koníčky patří rocková a folková muzika, příležitostně píše sloupky o světových hudebních interpretech (Pink Floyd, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, David Bowie aj.)

Richard Brabec

Ministr životního prostředí

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

V říjnových volbách do PSP ČR v roce 2013 byl zvolen poslancem za Hnutí ANO 2011, 29. ledna 2014 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován ministrem životního prostředí a 24. května 2017 se stal 1. místopředsedou vlády.

Po říjnových volbách v roce 2017 se stal znovu poslancem Parlamentu České republiky za Hnutí Ano 2011 a v témže roce byl 13. prosince prezidentem republiky Milošem Zemanem znovu jmenován ministrem životního prostředí.

NOÉ VAN HULST

Zmocněnec pro vodík na nizozemském ministerstvu hospodářství a klimatické politiky

Noé van Hulst je zmocněncem pro vodík na nizozemském Ministerstvu hospodářství a klimatické politiky. Dříve působil v období od září 2013 do září 2018 jako nizozemský vyslanec u OECD a jako předseda správní rady Mezinárodní energetické agentury (IEA).

V letech 2003 až 2007 pracoval v Mezinárodní energetické agentuře v Paříži ve funkci ředitele dlouhodobé spolupráce a politických analýz. Následně se na léta 2008 až 2011 stal generálním tajemníkem Mezinárodního energetického fóra (IEF) v Rijádu v Saudské Arábii. V letech 2012 a 2013 pracoval jako ředitel Energetické akademie Evropy.

Ještě dříve od roku 1988 pracoval na Ministerstvu hospodářství, kde jeho poslední funkce byla generální ředitel pro energetiku.

Noé van Hulst absolvoval univerzitu Vrije Universiteit v Amsterodamu v oboru ekonomie a má titul PhD.

James Watson

Generální tajemník Eurogas

Dr. Watson působí od ledna roku 2019 jako generální tajemník sdružení Eurogas, které reprezentuje evropské plynárenství v oblastech velkoobchodu, maloobchodu a distribuce.

Dříve, než převzal kormidlo ve sdružení Eurogas, působil Dr. Watson ve funkci generálního ředitele evropského sdružení pro solární energetiku SolarPower Europe. Předtím pracoval jako ředitel pro veřejné záležitosti ve společnosti Weber Shandwick, kde se specializoval na energetickou a obchodní politiku. Před příchodem do Bruselu pracoval pro Sekretariát Společenství národů (Commonwealth Secretariat) v Etiopii v rámci projektu Evropské komise v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. V počátečním období své pracovní dráhy pracoval pro různé orgány a instituce britské vlády v Londýně a přednášel environmentální právo na univerzitě University of Manchester.

Akademický titul Ph.D. v oboru mezinárodní obchod a environmentální právo z univerzity University of Leeds, v současné době působí jako hostující profesor na univerzitě Vrije Universiteit v Bruselu.

Frank Graf

Vedoucí divize Plynárenská technika, výzkumné středisko německého plynárenského a vodárenského svazu (DVGW)

V roce 2001 absolvoval Vysoké učení technické v Karlsruhe v oboru technologické procesy a v roce 2007 získal na stejné vysoké škole titul Ph.D. Od roku 2005 je zaměstnán ve výzkumném středisku německého plynárenského a vodárenského svazu DVGW při ústavu Engler-Bunte-Institute (EBI). V letech 2005 až 2010 vedl útvar Poradenství v oboru plynárenské techniky. Od roku 2010 je odpovědný za divizi Plynárenská technika. Kromě toho působí jako vedoucí skupiny Fyzikálněchemické technologie zpracování paliv v ústavu Engler-Bunte-Institute, který je připojen k Vysokému učení technickému v Karlsruhe (KIT). Jeho současná činnost ve výzkumu a vývoji v rámci KIT a DVGW se zaměřuje na výrobu a využití plynů z obnovitelných zdrojů. Významnými výzkumnými aktivitami v tomto oboru jsou výroba a zušlechťovaní bioplynu i technologie PtG (výroba plynu pomocí elektrické energie). Dále působí jako znalec v oblasti přepravy a distribuce plynu, konkrétně např. v otázkách kvality plynu, vtláčení obnovitelných plynů a odorizace. Je členem různých vnitrostátních a mezinárodních výzkumných a normalizačních výborů.

MARTIN SLABÝ

Předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu.

Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha.

Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS.

V letech 2015-2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Andreas Rau

Generální ředitel NET4GAS, s.r.o.

Andreas Rau vystudoval strojní inženýrství na Porúrské univerzitě v Bochumi a Evropská studia na Rýnsko-Vestfálském vysokém učení technickém (RWTH) v Cáchách (Aachen).

Svou kariéru zahájil v roce 1997 u společnosti Ruhrgas AG Technical System Design v Essenu. Poté co zastával různé pozice v technickém a obchodním řízení přepravy zemního plynu ve společnosti E.ON Ruhrgas AG, byl v roce 2006 jmenován členem představenstva společnosti eustream, a.s. v Bratislavě, kde se později stal jeho předsedou. Koncem roku 2011 transformoval eustream v samostatného a nezávislého provozovatele sítě tranzitních plynovodů, který je objemem přepravovaného plynu jedním z největších TSO v Evropské unii. Počátkem roku 2010 byl Andreas Rau jmenován členem představenstva SPP, a.s. v Bratislavě, kde byl do začátku roku 2013 odpovědný za zásobování plynem a odbyt, obchodování plynem, prodej elektřiny a optimalizaci portfolia.

Generálním ředitelem společnosti NET4GAS se stal v prosinci 2013

Radek Benčík

Výkonný ředitel pro provoz

Radek Benčík vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a v roce 2005 úspěšně zakončil studium MBA na prestižní Nottingham Trent University.

Působil od roku 2008 ve společnosti Alstom, s.r.o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro Českou republiku a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a.s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s.r.o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel, předseda představenstva a člen představenstva mezinárodní skupiny OMZ Nuclear Division.

Výkonným ředitelem pro provoz společnosti NET4GAS se stal v roce 2011.

Tomáš Malatinský

Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Absolvent Stavebnej fakulty, odboru geodézie a kartografie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, začínal ako geodet v Stavoprojekte Bratislava. Jeho dráha energetika sa spustila príchodom do Elektrovodu Bratislava v roku 1986, pokračovala prechodom do ELCON Praha (1998–1999), pôsobením vo VÚJE Trnava (1999–2000) a funkciou predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa v Elektrovode Bratislava (2000–2012). V rokoch 2012–2014 bol ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. V roku 2017 sa vrátil do kresla generálneho riaditeľa vo firme SAG Elektrovod Bratislava, v súčasnosti pôsobí aj ako poradca predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Aktívny je aj v mimovládnych organizáciách. 12 rokov (2000–2012) zastával – najskôr funkciu viceprezidenta Zväzu zamestnávateľov energetiky a od r. 003 bol jeho predsedom. Od roku 2004 (s výnimkou obdobia r. 2013–2015) je prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a od r. 2015 je prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Tomáš Drápela

Předseda TSČR

Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988–1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech.

V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele. Ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dále působil od roku 2002 v představenstvu společnosti a v letech 2014–2018 zastával funkci předsedy představenstva.

Je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Josef Chuchlík

Předseda představenstva, DS Holding a.s.

Vzdělání
1983–1986 SOU zemědělské v Hořicích – Mechanik opravář se zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení. Zakončeno výučním listem.
1987–1988 SOU zemědělské Chvaletice – Mechanizace zemědělství a lesnictví. Zakončeno maturitní zkouškou.

Praxe a podnikatelská činnost
1992 Založení Autodopravy Chuchlík.
2002 Spolumajitel DS Transport Beton Gabriel, s.r.o. Přeprava betonu - domíchávače. Středisko Lánov
2004 Založení DS Logistic, s.r.o. Prodej přepravních služeb, kameniva a nafty, stavební divize, zemní práce, lokální doprava, servis těžké techniky.
2010 Majoritní podílník DS Agro Libštát, s.r.o. Zemědělská prvovýroba – 900 ha.
2010 Majoritní podílník DS Agro Energie, s.r.o. Bioplynová stanice – zemědělský provoz, 3x 340kW.
2013 Majoritní podílník DS Agro Košťálov, s.r.o. Zemědělská prvovýroba – 700 ha.
2013 Založení DS Holding, a.s. Autodoprava a správa majetku. Středisko Libštát, Kundratice, Jablonné.
2015 Majoritní podílník Agro Kunčice, a.s. Prodej PHM, skladování sypkých materiálů, pronájem nemovitostí.
2015 Majitel Autodopravy Pýcha, s.r.o. Autodoprava, středisko Střednice.
2017 Majoritní podílník HNH, s.r.o. Stavební činnost, prodej stavebních materiálů.
2018 Jsem majitel či spolumajitel 10 firem. Zaměstnávám přes 200 zaměstnanců, celkový roční obrat činí přes 1 miliardu Kč.

Martin Stýblo

SIMONE Research Group, s.r.o.

Narozen 1970 v Praze. Absolvoval FJFI ČVUT, po krátkém akademickém působení se věnoval výpočetní analýze přepravní soustavy a od roku 1999 pracuje v SIMONE Research Group. Věnuje se vývoji výpočetního jádra, implementačním projektům a školením. Je autorem několika publikací a příspěvků na odborných konferencích.

Filip Dostál

Head of Business Development, innogy Česká republika a.s.

Ing. Filip Dostál je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své pracovní kariéry prošel mnoha finančními a provozními manažerskými pozicemi v řadě mezinárodních společností. V současné době zastává pozici Head of Business Development ve společnosti innogy Česká republika a.s.

Matěj Hrubý

Analytik EGÚ Brno, a.s.

Vystudoval Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí v poradenské firmě EGÚ Brno, a.s. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na predikce poptávky elektřiny a plynu a zelené zdroje energie.

Luděk Mádle

Ředitel úseku kompetencí APT, spol. s r.o.

Absolvoval v roce 1978 ČVUT v Praze, strojní fakultu, kde do roku 1994 působil jako odborný asistent. Po té nastoupil do společnosti Potrubí a.s., kde se podílel na vedení projektů výstavby několika úseků Tranzitního plynovodu v České republice a produktovodu v Indii. Po kratší době ve SVÚM, a.s. působil od roku 2002 do roku 2010 jako ředitel pracoviště Praha DOM-ZO 13, s.r.o. a zároveň auditor systémů kvality a inspektor svařování. Od roku 2011 pracuje ve společnosti APT, spol. s r.o., nyní jako ředitel úseku kompetencí. Společnost je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti plnění technických plynů téměř pro všechny velké evropské operátory technických plynů. Má zkušenosti i s realizacemi plnicích stanic CNG a LNG, v současnosti se zabývá hlavně vývojem vodíkové infrastruktury pro vodíkový pohon vozidel.

Je autorem několika publikací, učebních textů, příspěvků do odborných časopisů na konferencích. Je také hodnotitelem TA ČR pro oblast výzkumných projektů. 12 let působil jako zástupce ČR v subkomisi Sc XI-E IIW (pipeline).

Jan Borcovan

Jednatel Line Control s.r.o.

2016–současnost
Line Control s.r.o., jednatel
Zajišťujeme komplexní poradenství, dodávku a servis zařízení pro detekci úniků vody, plynu, lokalizaci inženýrských sítí, kontrolu stavu kanalizace a dodáváme softwarové nástroje pro efektivní řízení procesů ve firmách spravujících distribuční soustavy.
2015–2016
DISA s.r.o., ředitel divize detekce
Plnohodnotné vedení jedné ze čtyř obchodních divizí ve firmě s celkem 35 zaměstnanci. Stanovování obchodního plánu a cest k jeho dosažení, přímá odpovědnost jednatelům a společníkum firmy.
2009–2014
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Finance
Vysokoškolské vzdělání, zakončeno titulem Ing.
2009–2000
Masarykovo gymnázium Příbor
Osmileté studium všeobecného gymnázia.

Tomáš Špaček

Člen správní rady, EGÚ Brno, a.s.

Tomáš je absolventem Fakulty elektrotechniky VUT v Brně, oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství.

Od roku 2009 je zaměstnán v EGÚ Brno, a.s. V období 2011 až 2012 administroval expertní skupinu pro zavedení inteligentního měření v elektroenergetice a plynárenství.

Specializuje se na dlouhodobé energetické výhledy elektroenergetiky a plynárenství s důrazem na plyn.

Je členem Asociace energetických manažerů, Slovenského plynárenského a naftového zväzu a Českého plynárenského svazu. Od června 2018 je členem správní rady EGÚ Brno.

 

Moderátoři

Podzimní plynárenská konference – Role plynů ve strategiích

LENKA KOVAČOVSKÁ

Výkonná ředitelka ČPS

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.

Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.

Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.

V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.

Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.

Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.