Konference začíná za

Podzimní plynárenská konference

Clarion Congress Hotel Prague****

11. listopadu 2019

10:00 – 22:10

12. listopadu 2019

09:00 – 16:15

343 Available Seats

Hurryup! few tickets are left

Free Lunch & Snacks

Don’t miss it

PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 11.–12. listopadu v Praze. Konference, pořádaná pod záštitou společnosti MPO, MŽP a ERÚ, má letos podtitul: Strategická role plynů. Generálním partnerem konference je NET4GAS, s.r.o. Očekáváme účast více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů. Letošní konference se koná v roce 100. výročí založení ČPS.

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague****

Freyova 33, 190 00, Praha 9 – Vysočany

Záštita

Generální partner

Mediální partneři

Ubytování

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, Prague 9 – Vysočany

Účastníci konference si zajišťují ubytování sami. Doporučujeme napsat požadavek na ubytování na: rooms.cchp@clarion-hotels.cz a uvést heslo „PLYN“.

Společenský večer

Martinický palác, Hradčanské náměstí 8/67, Praha 1 - Hradčany

Společenský večer se uskuteční 11. listopadu 2019 od 19:00 v Martinickém paláci. Martinický palác je jeden z nejkrásnějších pozdně renesančních paláců Prahy. Vznikl původně ve dvou etapách v rozmezí zhruba osmdesáti let, tzn. 1550 – 1630 rozšířením a přestavbou několika starších gotických domů.

Přednášející

Podzimní plynárenská konference – Strategická role plynů

Karel Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta.

Od přelomu milénia hájil zájmy podnikatelů, a to zejména v pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jako spoluvlastník a generální ředitel skupiny SINDAT vybudoval v uplynulých dvaceti letech z této firmy respektovaného investora v oblastech malého a středního průmyslu a nových technologií.

Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, v posledních letech je spjat s Vysokou školou finanční a správní, kde vybudoval fakultu ekonomických studií a kde připravil studijní program Ekonomika a management. Na téma malých a středních podniků napsal několik odborných knih a publikoval v tuzemsku i zahraničí desítky recenzovaných článků.

Zasedal v řadě poradních orgánů vlády a ministerstev, od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je jejím místopředsedou.

V dubnu 2019 byl předsedou vlády navržen na pozici místopředsedy vlády pro hospodářství a současně na post ministra průmyslu a obchodu. Do obou funkcí byl jmenován prezidentem republiky 30. dubna 2019. Ke stejnému datu se vzdal všech statutárních a vlastnických pozic v podnikatelské sféře a opustil rovněž vedení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Richard Brabec

Ministr životního prostředí

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

V říjnových volbách do PSP ČR v roce 2013 byl zvolen poslancem za Hnutí ANO 2011, 29. ledna 2014 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován ministrem životního prostředí a 24. května 2017 se stal 1. místopředsedou vlády.

Po říjnových volbách v roce 2017 se stal znovu poslancem Parlamentu České republiky za Hnutí Ano 2011 a v témže roce byl 13. prosince prezidentem republiky Milošem Zemanem znovu jmenován ministrem životního prostředí.

NOÉ VAN HULST

Zmocněnec pro vodík na nizozemském ministerstvu hospodářství a klimatické politiky

Noé van Hulst je zmocněncem pro vodík na nizozemském Ministerstvu hospodářství a klimatické politiky. Dříve působil v období od září 2013 do září 2018 jako nizozemský vyslanec u OECD a jako předseda správní rady Mezinárodní energetické agentury (IEA).

V letech 2003 až 2007 pracoval v Mezinárodní energetické agentuře v Paříži ve funkci ředitele dlouhodobé spolupráce a politických analýz. Následně se na léta 2008 až 2011 stal generálním tajemníkem Mezinárodního energetického fóra (IEF) v Rijádu v Saudské Arábii. V letech 2012 a 2013 pracoval jako ředitel Energetické akademie Evropy.

Ještě dříve od roku 1988 pracoval na Ministerstvu hospodářství, kde jeho poslední funkce byla generální ředitel pro energetiku.

Noé van Hulst absolvoval univerzitu Vrije Universiteit v Amsterodamu v oboru ekonomie a má titul PhD.

James Watson

Generální tajemník Eurogas

Dr. Watson působí od ledna roku 2019 jako generální tajemník sdružení Eurogas, které reprezentuje evropské plynárenství v oblastech velkoobchodu, maloobchodu a distribuce.

Dříve, než převzal kormidlo ve sdružení Eurogas, působil Dr. Watson ve funkci generálního ředitele evropského sdružení pro solární energetiku SolarPower Europe. Předtím pracoval jako ředitel pro veřejné záležitosti ve společnosti Weber Shandwick, kde se specializoval na energetickou a obchodní politiku. Před příchodem do Bruselu pracoval pro Sekretariát Společenství národů (Commonwealth Secretariat) v Etiopii v rámci projektu Evropské komise v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. V počátečním období své pracovní dráhy pracoval pro různé orgány a instituce britské vlády v Londýně a přednášel environmentální právo na univerzitě University of Manchester.

Akademický titul Ph.D. v oboru mezinárodní obchod a environmentální právo z univerzity University of Leeds, v současné době působí jako hostující profesor na univerzitě Vrije Universiteit v Bruselu.

Frank Graf

Vedoucí divize Plynárenská technika, výzkumné středisko německého plynárenského a vodárenského svazu (DVGW)

V roce 2001 absolvoval Vysoké učení technické v Karlsruhe v oboru technologické procesy a v roce 2007 získal na stejné vysoké škole titul Ph.D. Od roku 2005 je zaměstnán ve výzkumném středisku německého plynárenského a vodárenského svazu DVGW při ústavu Engler-Bunte-Institute (EBI). V letech 2005 až 2010 vedl útvar Poradenství v oboru plynárenské techniky. Od roku 2010 je odpovědný za divizi Plynárenská technika. Kromě toho působí jako vedoucí skupiny Fyzikálněchemické technologie zpracování paliv v ústavu Engler-Bunte-Institute, který je připojen k Vysokému učení technickému v Karlsruhe (KIT). Jeho současná činnost ve výzkumu a vývoji v rámci KIT a DVGW se zaměřuje na výrobu a využití plynů z obnovitelných zdrojů. Významnými výzkumnými aktivitami v tomto oboru jsou výroba a zušlechťovaní bioplynu i technologie PtG (výroba plynu pomocí elektrické energie). Dále působí jako znalec v oblasti přepravy a distribuce plynu, konkrétně např. v otázkách kvality plynu, vtláčení obnovitelných plynů a odorizace. Je členem různých vnitrostátních a mezinárodních výzkumných a normalizačních výborů.

MARTIN SLABÝ

Předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu.

Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha.

Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS.

V letech 2015-2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Andreas Rau

Generální ředitel NET4GAS, s.r.o.

Andreas Rau vystudoval strojní inženýrství na Porúrské univerzitě v Bochumi a Evropská studia na Rýnsko-Vestfálském vysokém učení technickém (RWTH) v Cáchách (Aachen).

Svou kariéru zahájil v roce 1997 u společnosti Ruhrgas AG Technical System Design v Essenu. Poté co zastával různé pozice v technickém a obchodním řízení přepravy zemního plynu ve společnosti E.ON Ruhrgas AG, byl v roce 2006 jmenován členem představenstva společnosti eustream, a.s. v Bratislavě, kde se později stal jeho předsedou. Koncem roku 2011 transformoval eustream v samostatného a nezávislého provozovatele sítě tranzitních plynovodů, který je objemem přepravovaného plynu jedním z největších TSO v Evropské unii. Počátkem roku 2010 byl Andreas Rau jmenován členem představenstva SPP, a.s. v Bratislavě, kde byl do začátku roku 2013 odpovědný za zásobování plynem a odbyt, obchodování plynem, prodej elektřiny a optimalizaci portfolia.

Generálním ředitelem společnosti NET4GAS se stal v prosinci 2013

Radek Benčík

Výkonný ředitel pro provoz, NET4GAS, s.r.o.

Radek Benčík vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a v roce 2005 úspěšně zakončil studium MBA na prestižní Nottingham Trent University.

Působil od roku 2008 ve společnosti Alstom, s.r.o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro Českou republiku a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a.s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s.r.o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel, předseda představenstva a člen představenstva mezinárodní skupiny OMZ Nuclear Division.

Výkonným ředitelem pro provoz společnosti NET4GAS se stal v roce 2011.

Tomáš Malatinský

Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Absolvent Stavebnej fakulty, odboru geodézie a kartografie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, začínal ako geodet v Stavoprojekte Bratislava. Jeho dráha energetika sa spustila príchodom do Elektrovodu Bratislava v roku 1986, pokračovala prechodom do ELCON Praha (1998–1999), pôsobením vo VÚJE Trnava (1999–2000) a funkciou predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa v Elektrovode Bratislava (2000–2012). V rokoch 2012–2014 bol ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. V roku 2017 sa vrátil do kresla generálneho riaditeľa vo firme SAG Elektrovod Bratislava, v súčasnosti pôsobí aj ako poradca predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Aktívny je aj v mimovládnych organizáciách. 12 rokov (2000–2012) zastával – najskôr funkciu viceprezidenta Zväzu zamestnávateľov energetiky a od r. 003 bol jeho predsedom. Od roku 2004 (s výnimkou obdobia r. 2013–2015) je prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a od r. 2015 je prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Vladimír Dlouhý

Prezident HK ČR

Vladimír Dlouhý je absolvent VŠE a postgraduálního studia matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě, bývalý ministr hospodářství ČSFR i ministr průmyslu a obchodu ČR.

V současné době působí jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, prezident Hospodářské komory ČR, člen skupiny mezinárodních poradců Meridiam Infrastructure (Francie) a profesor na UK.

V minulosti byl např. poradcem společnosti ABB, členem ředitelů KSK Power Venture (Indie), místopředsedou evropské skupiny Trilaterální komise, předsedou International Chamber of Commerce či člen Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Tomáš Drápela

Předseda TSČR

Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988–1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech.

V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele. Ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dále působil od roku 2002 v představenstvu společnosti a v letech 2014–2018 zastával funkci předsedy představenstva.

Je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Josef Chuchlík

Předseda představenstva, DS Holding a.s.

Vzdělání
1983–1986 SOU zemědělské v Hořicích – Mechanik opravář se zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení. Zakončeno výučním listem.
1987–1988 SOU zemědělské Chvaletice – Mechanizace zemědělství a lesnictví. Zakončeno maturitní zkouškou.

Praxe a podnikatelská činnost
1992 Založení Autodopravy Chuchlík.
2002 Spolumajitel DS Transport Beton Gabriel, s.r.o. Přeprava betonu - domíchávače. Středisko Lánov
2004 Založení DS Logistic, s.r.o. Prodej přepravních služeb, kameniva a nafty, stavební divize, zemní práce, lokální doprava, servis těžké techniky.
2010 Majoritní podílník DS Agro Libštát, s.r.o. Zemědělská prvovýroba – 900 ha.
2010 Majoritní podílník DS Agro Energie, s.r.o. Bioplynová stanice – zemědělský provoz, 3x 340kW.
2013 Majoritní podílník DS Agro Košťálov, s.r.o. Zemědělská prvovýroba – 700 ha.
2013 Založení DS Holding, a.s. Autodoprava a správa majetku. Středisko Libštát, Kundratice, Jablonné.
2015 Majoritní podílník Agro Kunčice, a.s. Prodej PHM, skladování sypkých materiálů, pronájem nemovitostí.
2015 Majitel Autodopravy Pýcha, s.r.o. Autodoprava, středisko Střednice.
2017 Majoritní podílník HNH, s.r.o. Stavební činnost, prodej stavebních materiálů.
2018 Jsem majitel či spolumajitel 10 firem. Zaměstnávám přes 200 zaměstnanců, celkový roční obrat činí přes 1 miliardu Kč.

Martin Stýblo

Jednatel, společník, SIMONE Research Group, s.r.o.

Narozen 1970 v Praze. Absolvoval FJFI ČVUT, po krátkém akademickém působení se věnoval výpočetní analýze přepravní soustavy a od roku 1999 pracuje v SIMONE Research Group. Věnuje se vývoji výpočetního jádra, implementačním projektům a školením. Je autorem několika publikací a příspěvků na odborných konferencích.

Filip Dostál

Head of Business Development, innogy Česká republika a.s.

Ing. Filip Dostál je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své pracovní kariéry prošel mnoha finančními a provozními manažerskými pozicemi v řadě mezinárodních společností. V současné době zastává pozici Head of Business Development ve společnosti innogy Česká republika a.s.

Matěj Hrubý

Analytik EGÚ Brno, a.s.

Vystudoval Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí v poradenské firmě EGÚ Brno, a.s. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na predikce poptávky elektřiny a plynu a zelené zdroje energie.

Luděk Mádle

Ředitel úseku kompetencí APT, spol. s r.o.

Absolvoval v roce 1978 ČVUT v Praze, strojní fakultu, kde do roku 1994 působil jako odborný asistent. Po té nastoupil do společnosti Potrubí a.s., kde se podílel na vedení projektů výstavby několika úseků Tranzitního plynovodu v České republice a produktovodu v Indii. Po kratší době ve SVÚM, a.s. působil od roku 2002 do roku 2010 jako ředitel pracoviště Praha DOM-ZO 13, s.r.o. a zároveň auditor systémů kvality a inspektor svařování. Od roku 2011 pracuje ve společnosti APT, spol. s r.o., nyní jako ředitel úseku kompetencí. Společnost je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti plnění technických plynů téměř pro všechny velké evropské operátory technických plynů. Má zkušenosti i s realizacemi plnicích stanic CNG a LNG, v současnosti se zabývá hlavně vývojem vodíkové infrastruktury pro vodíkový pohon vozidel.

Je autorem několika publikací, učebních textů, příspěvků do odborných časopisů na konferencích. Je také hodnotitelem TA ČR pro oblast výzkumných projektů. 12 let působil jako zástupce ČR v subkomisi Sc XI-E IIW (pipeline).

Jan Borcovan

Jednatel Line Control s.r.o.

2016–současnost
Line Control s.r.o., jednatel
Zajišťujeme komplexní poradenství, dodávku a servis zařízení pro detekci úniků vody, plynu, lokalizaci inženýrských sítí, kontrolu stavu kanalizace a dodáváme softwarové nástroje pro efektivní řízení procesů ve firmách spravujících distribuční soustavy.
2015–2016
DISA s.r.o., ředitel divize detekce
Plnohodnotné vedení jedné ze čtyř obchodních divizí ve firmě s celkem 35 zaměstnanci. Stanovování obchodního plánu a cest k jeho dosažení, přímá odpovědnost jednatelům a společníkum firmy.
2009–2014
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, obor Finance
Vysokoškolské vzdělání, zakončeno titulem Ing.
2009–2000
Masarykovo gymnázium Příbor
Osmileté studium všeobecného gymnázia.

Tomáš Špaček

Člen správní rady, EGÚ Brno, a.s.

Tomáš je absolventem Fakulty elektrotechniky VUT v Brně, oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství.

Od roku 2009 je zaměstnán v EGÚ Brno, a.s. V období 2011 až 2012 administroval expertní skupinu pro zavedení inteligentního měření v elektroenergetice a plynárenství.

Specializuje se na dlouhodobé energetické výhledy elektroenergetiky a plynárenství s důrazem na plyn.

Je členem Asociace energetických manažerů, Slovenského plynárenského a naftového zväzu a Českého plynárenského svazu. Od června 2018 je členem správní rady EGÚ Brno.

Michal Nykl

Pověřený koordinátor oddělení fleetového prodeje, ŠKODA AUTO ČR

Vystudoval Regionální studia a mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha. Ve ŠKODA AUTO a.s. působí od roku 2016, v rámci oddělení fleetového prodeje, kde má na starosti i strategii a rozvoj alternativních pohonů v rámci českého trhu. Před příchodem do ŠKODA AUTO Česká republika působil v rámci automotive, mezinárodního obchodu a maloobchodu.

Michal Kocůrek

Analytik EGÚ Brno, a.s.

V roce 2009 absolvoval Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a o pět let později magisterský obor International Energy na Sciences Po v Paříži. V mezidobí pracoval jako analytik bezpečnostní politiky a později energetické bezpečnosti. Od roku 2016 působí v EGÚ Brno, kde se zaměřuje na sektor evropského a českého plynárenství. Věnuje se výhledům zásobování plynem z pohledu nabídky zdrojů, plynárenské infrastruktury, fungování trhu s plynem i poptávky po plynu. Společnost EGÚ Brno zastupuje v pracovní skupině NAP SG pro sector coupling a P2G.

Zbyněk Pokorný

Ředitel prodeje, innogy Gas storage, s.r.o.

Zbyněk Pokorný je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích pracoval v logistice a poradenství, než v roce 2005 podlehl kouzlu plynárenství a nastoupil do společnosti RWE Transgas, a.s. V roce 2007 pak přestoupil do nově vzniklé společnosti RWE/innogy Gas storage, s.r.o., ve které v současné době zastává pozici ředitele prodeje.

Martin Schwarz

Jednatel EBW Solution, s.r.o.

Martin je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Je vedoucím sekce Biometan při CZ BIOM a vedoucím legislativní sekce při CzBA.

Svou profesní kariéru v energetice a plynárenství začal v roce 2015 akvizicí podílu v holdingu společností, které vlastní a provozují Energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně, jehož součástí je od roku 2019 první výrobna biometanu připojená do plynárenské soustavy v České republice. Jako člen představenstva se věnuje rozvoji a strategii společnosti.

Před tím podnikal, a stále podniká, v marketingu a informačních technologiích.

Je členem řady českých i mezinárodních profesních organizací, platforem, poradních orgánů a pracovních skupin zabývajících se bioplynem, biometanem, biologicky rozložitelnými odpady, obnovitelnou energetikou, čistou mobilitou a cirkulární ekonomikou.

Gert Müller-Syring

Vedoucí plynárenských sítí a zařízení, DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH

Gert Müller-Syring vystudoval obor energetika a technické zabezpečení dodávek energií na vysoké škole HTWK (vysoké učení technické v Lipsku) v letech 1997 až 2001 a od roku 2002 pracuje pro společnost DBI-Gas- und Umwelttechnik GmbH.

Od roku 2009 působí pan Müller-Syring ve společnosti DBI-Gas- und UmwelttechnikGmbH jako vedoucí plynárenských sítí a zařízení. V této funkci inicioval, koordinoval a podílel se na celé řadě výzkumně-vývojových a průmyslových projektů v nejrůznějších oblastech, jako jsou např. inteligentní plynárenské sítě, převod elektrické energie do energie v plynu (P2G), bezpečnost dodávek a emise metanu.

Pan Müller-Syring je také aktivním členem Technického výboru pro distribuci plynu, klastrovou produkci plynu a energetické systémy, jakož i Koordinační skupiny pro operační výzkum v rámci sdružení DVGW (Německé sdružení pro plyn a vodu)

Pan Müller-Syring inicioval vytvoření evropské sítě (HIPS NET) pro výměnu a sjednocování poznatků v oblasti vodíku v sítích zemního plynu. Je členem Projektového výboru pro distribuci a využití plynu v rámci skupiny GERG (Evropská skupina pro plynárenský výzkum), Evropského výzkumného ústavu pro inovace v plynárenství a energetice (ERIG) a pracovní skupiny pro vodík v rámci Sektorového fóra pro řízení energetiky (CEN/CENELEC) a působí jako předseda pracovní skupiny pro vodík v rámci Marcogaz.

Rossella Mimmi

Vedoucí oboru plynárenství, Emerson Automation Solutions

Rossella Mimmi vystudovala jaderné inženýrství. V roce 2001 nastoupila do koncernu Emerson Process Management, a to do oblasti regulační techniky související s plynovody pro zemní plyn.

Působí v Itálii, v současné době jako vedoucí oboru plynárenství. Na starosti má trh midstream z hlediska uplatnění podnikové skupiny zabývající se řízením tlaků. Její hlavní činnost zahrnuje posilování a realizaci marketingových činností v oboru s cílem na straně zákazníků zvýšit povědomí a zvažování celkových schopností skupiny a také vyhledávání příležitostí k dalšímu růstu.

Tadeáš Rusnok

Člen DTSW e.V.

Vystudoval na VSB v  Ostravě fakultu strojírenské technologie. Od roku 1989 žije v Německu v Berlíně. Je dlouholetým členem DTSW e.V., kde byl do konce roku 2018 předsedou představenstva. DTSW je Německo-český a německo-slovenský hospodářský svaz, který se zabývá spolupráci mezi Německem, Českou republikou a Slovenskem.

Tadeáš Rusnok se dlouhodobě se zabývá německou transformací energetiky Energiewende s důrazem na energetickou efektivitu ve firmách a stavebnictví (domy, které vyrábějí více energie než spotřebují), Smart City, vodíkovými technologiemi, Průmyslem 4.0 a útlumem těžby uhlí jak v Německu tak v ČR.

ERIK KOLSTØ

Ředitel, Obchod, NET4GAS, s.r.o.

Erik Kolstø pracuje v plynárenství a elektroenergetice v regionu střední a východní Evropy (Německo, Česká republika, Polsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina) po dobu delší než 15 let.

Působil v mnoha různých oblastech plynárenství. V minulosti byl odpovědný za vstup nového subjektu na slovenský trh koncových uživatelů, za velkoobchodní aktivity dlouhodobě etablovaného subjektu na českém velkoobchodním trhu a za vyjednávání a uzavírání rozsáhlých transakcí na dodávky plynu v hodnotě stovek milionů dolarů či eur ve střední a východní Evropě.

Erik Kolstø má v současné době na starosti útvar Obchodu ve společnosti NET4GAS, což je provozovatel přepravní soustavy v České republice. Jeho útvar se stará o prodej produktů přepravní kapacity plynu a sjednávání obchodních a technických smluv s dalšími provozovateli přepravních soustav, distribučních soustav a zásobníků plynu.

Erik Kolstø je členem Rady Českého plynárenského svazu a také členem výkonného výboru organizace Gas Transmission Europe (GTE) v Bruselu.

Khurram Gaba

Vedoucí strategického plánování, ExxonMobil

Khurram Gaba působí ve funkci vedoucího strategického plánování ve společnosti ExxonMobil Fuels & Lubricants Company. Mezi jeho povinnosti patří plánování strategické politiky v oblasti paliv a pohonných hmot pro Evropu, Střední východ a tichomořskou oblast Asie.

Khurram disponuje více než třicetiletými zkušenostmi v oboru ropy, plynu a petrochemie. V roce 1983 nastoupil do společnosti Halliburton, kde se zabýval osvojováním ropných a plynových nalezišť v Severním moři. V roce 1990 přešel do společnosti Exxon a zaměřil se na podporu ropných rafinerií v Evropě. Následně zastával různé technické, řídicí, vedoucí a poradenské funkce a pozice ve společnosti ExxonMobil v rámci jejích divizí, jako jsou Výzkum a technická řešení, Bezpečnost a provozní integrita a Ropné rafinérie a výroba chemikálií. V těchto funkcích byl několikrát pracovně vyslán do zahraničí, aby podporoval celosvětovou činnost společnosti ExxonMobil. V roce 2014 se ujal své současné funkce v oblasti strategie a plánování se sídlem v Bruselu.

Khurram absolvoval Oxfordskou univerzitu s magisterským titulem v oboru technických věd. Má také magisterský titul v oboru mechaniky tekutin a stavební mechaniky z vysoké školy Imperial College v Londýně.

Daniel Pexidr

Managing Director, EP Commodities

Daniel Pexidr vystudoval ČVUT a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

V roce 2002 nastoupil do obchodního oddělení společnosti RWE Transgas. Od roku 2006 do roku 2014 pracovat jako trader společnosti ČEZ.

Od roku 2014 je na pozici Managing Directora ve společnosti EP Commodities.

Petra Grigelová

Ředitelka sekce regulace, Energetický regulační úřad

Absolventka Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava. Po studiích absolvovala program MBA na Liverpool John Moores University ve Velké Británii ve spolupráci s VŠB-TU v Ostravě.

V oblasti energetiky se profesně pohybuje na různých pozicích více než 17 let. Od 2012 působí na Energetickém regulačním úřadě, nejprve na pozici ředitelka odboru plynárenství, od února 2019 na pozici ředitelka sekce regulace. Odpovídá za koordinaci tvorby regulačního rámce v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, nastavení principů regulace, stanovení pravidel a principů pro fungování trhu s elektřinou a plynem, cenotvorbu v oblasti regulovaných cen pro sektory elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a podpory obnovitelných zdrojů. Do její kompetence spadá dále tvorba sekundární legislativy v gesci ERÚ.

Je dlouholetou členkou Českého plynárenského svazu, IGU a různých pracovních skupin při EC, ACER, CEER a OECD.

Jakub Šrom

Vedoucí odboru Obchod, OTE, a.s.

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Katedry elektroenergetiky, kde je v současné době studentem doktorského studia.

V letech 2009–2016 pracoval jako technický konzultant a projektant ve společnosti AF-Consult se zaměřením na elektro a I&C části elektráren a certifikace Podpůrných služeb.

Ve společnosti OTE, a.s., pracuje od roku 2016. Od roku 2017 zastává funkci vedoucího odboru Obchod, a je tak odpovědný především za organizaci a provoz organizovaných krátkodobých trhů s elektřinou a plynem.

Jiří Mlynář

Vedoucí nákupu energií, E.ON Energie

Jiří Mlynář je vedoucím oddělení Nákup energie ve společnosti v E.ON Energie, a.s. Je zodpovědný za nákup a obchodování s elektřinou, zemním plynem a zárukami původu, za optimalizaci energetického portfolia, jeho zajišťování a za zpracování predikcí spotřeby a výroby.

Má dlouhodobou zkušenost s obchodováním na komoditních a finančních trzích. V oblasti energetiky působí od roku 2007, zabýval se velkoobchodními aktivitami se zemním plynem v České republice, později i na Slovensku ve skupině RWE a působil také jako konzultant pro energetiku ve firemním poradenství EY s hlavní zodpovědností za velkoobchod s elektřinou a zemním plynem v oblasti Střední Evropy. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze.

Martin Vrtiška

Obchodní ředitel, Energy financial group a.s.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze a celý svůj život s nadšením propojuje životní prostředí s ekonomikou. V současnosti působí na pozici obchodního ředitele v investičním holdingu Energy financial group.

Před několika lety zaměřil svojí profesní pozornost na energetické využití bioodpadů v oblasti výroby bioplynu a biometanu. Postupně se stal jak obchodním, tak i technickým specialistou na technologie úpravu bioplynu na biometan. Pod jeho vedením realizuje EFG na bioplynové stanici v Rapotíně první projekt výroby biometanu v ČR.

Jan Bezděkovský

Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Odbor strategie, Ministerstvo dopravy

Na Fakultě sociálních věd v Praze vystudoval obor Západoevropská studia (2002). Od roku 2004 je zaměstnancem na Ministerstvu dopravy, kde byl v letech 2007–2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele Odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na Odboru strategie a to coby specialista pro oblasti politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetiky v dopravě a čisté mobility. Od února 2019 je zmocněncem ministry dopravy pro čistou mobilitu.

Igor Chemišinec

Člen představenstva, OTE a.s.

V roce 2002 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, katedru elektroenergetiky. V roce 2005 ukončil doktorské studium na téže katedře obhajobou dizertační práce. V roce 2010 absolvoval Master of Business Administration Program (MBA) na Czech Management Institute v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze je místopředseda oborové rady studijního oboru Elektroenergetika. V letech 2000 až 2005 pracoval ve společnosti ČEZ, a.s., v oblasti přípravy provozu zdrojů a optimalizace portfolia zdrojů. Ve společnosti OTE působil od 1. 9. 2005 v oddělení podpory provozu a od 1. 10. 2006 do 30. 6. 2011 v pozici senior manažera zodpovědného za oblast strategie bilancování nabídky a poptávky. Členem představenstva se stal dne 1. 6. 2011. V rámci mezinárodní spolupráce je aktivním členem řídících výborů několika projektů věnujících se integraci denního a vnitrodenního trhu s elektřinou.

Barbara Jinks

Ředitelka pro vztahy se státní správou Gas Infrastructure Europe AISBL

Barbara Jinks pracuje jako ředitelka pro vztahy se státní správou v organizaci Gas Infrastructure Europe (která působí jako hlas pro plynárenskou infrastrukturu midstream v oblasti LNG, přepravy a skladování v Evropě). GIE prosazuje další využívání plynů a také plynárenské infrastruktury, která má umožnit skladování a přepravu obnovitelných a dekarbonizovaných plynů; tyto plyny spolu se zemním plynem jsou pro Evropu při dosahování jejích klimatických cílů zásadní. Jako odbornice s inženýrským vzděláním a vzděláním v oblasti ochrany životního prostředí, která již více než 30 let pracuje v energetice po celém světě, Barbara chápe problematiku související s touto výzvou a s cestami, kterými se plynárenství může ubírat, včetně vodíku a biometanu. Barbara vede celosvětové výzkumné týmy při IGU v oblasti Energie pro všechny a účinnost energetických soustav.

Jan Valenta

Místopředseda Rady ČPS, jednatel GasNet s.r.o.

RNDr. Jan Valenta vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde také působil jako odborný asistent. Pracoval v poradenských společnostech DCIT a PA Consulting Group. Od roku 2002 pracoval ve skupině.

RWE a později innogy kde prošel řadou manažerských pozic.

Od roku 2015 je jednatelem společnosti GasNet s.r.o.

Václav Chrz

Manažer vývoje technologií, Chart Ferox, a.s.

Ing. Václav Chrz, CSc., absolvent ČVUT fak. strojní 1963, disertace 1977, 55 let praxe ve vývoji kryogenních zařízení a vedoucích funkcích společnosti Chart Ferox, a.s., nyní manažer vývoje technologií, zejména LNG. President komise A2 Mezinárodního institutu chlazení IIR 2003–2011, delegát ČPS a ÚNMZ v mezinárodních normalizačních organizacích a odborných asociacích. Lektor Evropského kursu kryogeniky a národních kursů LNG.

Andrea Stegher

Člen Výkonného výboru IGU / regionální koordinátor IGU pro Evropu / Místopředseda rady pro marketing v rámci platformy Global Solutions společnosti SNAM S.p.A.

Andrea disponuje více než dvacetiletými zkušenostmi a dosáhl vysoké úrovně v širokém spektru schopností a znalostí v celém hodnotovém řetězci plynárenství.
Hned po roce 2000 se zapojil do procesu liberalizace plynárenství, a to se zaměřením na regulatorní, obchodní a rozvojové záležitosti v rámci společnosti Stogit, což je největší evropská společnost provozující podzemní zásobníky plynu.
Byl také jedním ze zakladatelů Gas Storage Europe (v rámci Gas Infrastructure Europe, GIE) a jejím místopředsedou v letech 2005 až 2011, v letech 2998 až 2011 také působil jako člen rady GIE.
V roce 2010 nastoupil do společnosti SNAM ve funkci výkonného místopředsedy správní rady pro rozvoj a obchodní a regulatorní vtahy, kdy kromě jiného prosazoval relevantní infrastrukturní projekty zaměřené na lepší propojení italských trhů s plynem a další rozvoj platforem pro komerční vyrovnávání.
Od roku 2013 vedl obchodní rozvoj v rámci SNAM, kde přispíval k dalšímu růstu společnosti prostřednictvím fúzí a akvizic ve Velké Británii, Francii, Rakousku a v rámci Jižního koridoru (TAP), jakož i k rozvoji podnikání společnosti SNAM v oblasti CNG a biometanu.
V letech 2016 a 2017 působil ve funkci prvního místopředsedy správní rady SNAM pro firemní strategii a propagační činnost advocacy, kdy byl předkladatelem Iniciativy plyn pro klima 2050 a přispíval k vypracování Italské energetické strategie 2030.
Od června 2015 je členem výkonného výboru Mezinárodní plynárenské unie (IGU) a od roku 2018 působí jako regionální koordinátor IGU pro Evropu. Zasedá také jako zástupce IGU v řídicím výboru partnerství GasNaturally.

Andrea má bakalářský titul v oboru ekonomie (1995) a magisterský titul v oboru ekonomika a řízení energetiky (1996) z vysoké školy Scuola Superiore Enrico Mattei skupiny Eni.

SŁAWOMIR SIERADZKI

Ředitel Divize rozvoje trhu s plynem, GAZ-SYSTEM S.A.

Sławomir Sieradzki působí ve funkci ředitele Divize pro rozvoj trhu s plynem společnosti GAZ-SYSTEM, což je polský provozovatel přepravní soustavy. V energetice je aktivní již od roku 2006, kdy na svou pracovní dráhu nastoupil v Odboru ropného průmyslu a plynárenství polského Ministerstva hospodářství.

Sławomir Sieradzki vstoupil do koncernu GAZ-SYSTEM v roce 2011, nejdříve jako hlavní specialista ve společnosti Polskie LNG (jednoúčelová dceřiná společnost koncernu GAZ-SYSTEM). V roce 2016 nastoupil do společnosti GAZ-SYSTEM jako náměstek ředitele Rozvojové divize. Svou odbornost postupně budoval během výstavby terminálu LNG v obci Swinoujscie, jakož i působením v dozorčích radách různých společností v rámci koncernu PGNiG S.A.

V roce 2018 byl jmenován ředitelem Divize rozvoje trhu s plynem. Mezi jeho hlavní úkoly patří rozvoj vnitrostátní přepravní soustavy a budování přeshraničních propojů s Litvou, Slovenskem, Dánskem, Českou republikou a Ukrajinou, vztahy se zákazníky, mezinárodní a institucionální spolupráce a reprezentace v oborových organizacích na evropské a celosvětové úrovni, regulační rámec na vnitrostátní a evropské úrovni, obchodní rozvoj činností společnosti v oblasti LNG a podzemních zásobníků plynu.

Sławomir Sieradzki je absolventem Fakulty mezinárodního managementu krakovské Vysoké školy ekonomické, absolvoval také postgraduální studia finančního řízení na univerzitě Kozminski.

V letech 2016 až 2019 byl členem Výkonného výboru GLE a předsedou skupiny GLE Advocacy Group v rámci organizace Gas Infrastructure Europe.

Zuzana Benešová

Public Affairs Manager, Commercial Division, innogy Gas Storage, s.r.o.

Pracuje ve společnosti innogy Gas Storage, kde má zodpovědnost za regulatorní záležitosti na české a evropské úrovni, a zastupuje ji v evropské asociaci Gas Infrastructure Europe. Ve skupině innogy působí od roku 2013. Vystudovala obor Evropská studia na Universität Hamburg a Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově.

Josef Jeleček

Generální ředitel a předseda představenstva

Josef Jeleček vystudoval VUT Brno, Fakulta strojní, katedra tepelných a jaderných strojů a zařízení. V r. 1991 založil společnost TEDOM s.r.o. Do dnešního dne je v čele společnosti ve funkci generální ředitel a předseda představenstva TEDOM a.s. Hlavní činnosti TEDOM a.s. jsou: vývoj, výroba a prodej kogeneračních jednotek s plynovými pístovými spalovacími motory, výroba tepla a elektrické energie, výroba spalovacích motorů. TEDOM je členem sdružení COGEN CZECH, Českého plynárenského svazu a jiných organizací. TEDOM je exportérem do desítek zemí v Evropě, Asii, Americe a Austrálii.

Josef Jeleček byl v letech 2002–2018 předsedou sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, od roku 2018 členem Rady tohoto sdružení. Od roku 2009 je členem Rady ČPS. Od roku 2018 je členem představenstva Svazu moderní energetiky (SME).

Hana Šťovíčková

Vedoucí strategie DS, GasNet, s.r.o.

Hana je absolventkou Fakulty řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Na začátku své kariéry působila jako daňový specialista ve společnosti Glaverbel (dnešní AGC). V oblasti českého plynárenství se pohybuje již více než 20 let a prošla zde několika manažerskými pozicemi. Zpočátku se věnovala tématům ryze ekonomickým, postupně se přidával rozměr technický a strategický.

V současné době zastává pozici Vedoucí strategie distribuční soustavy.

Petr Binhack

Policy Officer, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Absolvent postgraduálního studia oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po praxi v soukromém i neziskovém sektoru a akademické sféře pracoval od roku 2011 v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR jako koordinátor evropské klimaticko-energetické politiky. Od roku 2014 působil na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii na pozici energetického attaché, kdy na technické úrovni zastupoval Českou republiku ve vyjednávání evropských legislativních a nelegislativních návrhů. Od září tohoto roku pracuje v Evropské komisi v Oddělení velkoobchodního trhu s elektřinou a zemním plynem, kde se věnuje horizontálním otázkám sector couplingu, transparentnosti trhu se zemním plynem a implementaci kapacitních mechanismů.

Eduard Muřický

Náměstek ministra, MPO

Ing. Eduard Muřický se narodil 14. dubna 1968 v Praze. Je ženatý, má dceru a syna. V roce 1987 absolvoval pražské Gymnázium Jana Keplera se specializací na ekonomii. Po ukončení studií na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze působil do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích v privátní sféře především v oblasti obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel, kde zastával postupně funkce asistenta manažera marketingu, produkt manažera, ředitele marketingu a obchodního ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil do společnosti JPS na pozici produkt manažera. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem sekce průmyslu a 1. října 2014 byl jmenován náměstkem ministra pro řízení Sekce průmyslu. V současné době jako náměstek ministra vede sekci průmyslu, surovin a stavebnictví.

Petr Novotný

Projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky,
Energetika a udržitelný rozvoj,
RENARDS dotační, s.r.o.

Petr Novotný je absolventem Ekonomicko-Správní fakulty Masarykovy Univerzity, na které vystudoval obory Finanční podnikání a Podnikové hospodářství. Rok studia strávil na University of Huddersfield ve Velké Británii, ze které má bakalářský titul a půl roku strávil na University of Jyväskylä ve Finsku v rámci programu ERASMUS, kde se poprvé setkal s technologií úpravy bioplynu na biometan. Po škole pracoval v poradenské společnosti Ernst & Young ve finančním auditu a z ní přestoupil do společnosti RENARDS dotační, ve které působí do současnosti a kde má na starosti dotační management projektů v oblasti úspor energie a obnovitelné a moderní energetiky. Petr úzce spolupracuje také s Institutem Cirkulární ekonomiky, s jehož pomocí zrealizoval pilotní projekt využití bioplynu k produkci BioCNG z odpadních kalů k pohonu městských autobusů v Brně. Za tento projekt získal energetického oskara v soutěži E.On Energy Globe v kategorii Firma.

Martin Glas

Koordinátor východoněmeckého projektu HYPOS: Síť H2 ve společnosti Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH

od 07/2017
koordinátor projektu „HYPOS:H2-grid“ Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
útvar „projektová příprava plyn“;
síť H2: vývoj inovativní koncepce propojení plánované „vodíkové vesnice“/průmyslové lokality a distribuční sítě včetně nezbytné zabezpečovací techniky pro dodávky jednotlivým spotřebitelům
09/2016–06/2017
úředník „strategické plánování plynárenské sítě“ Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
útvar „řízení provozního majetku plyn“;
tj. vedení strategického plánování plynárenské sítě, síťové výpočty, vývoj koncepcí
10/2016–02/2017
koordinátor projektu „kombinace napojení domů na dodávky plynu“ Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
útvar „plánování a výstavba plyn“;
koordinace projektů na téma „HEK-Klinger“
11/2014–08/2016
zaškolovací program Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
útvar „řízení provozního majetku plyn“;
tj. vedení strategického plánování plynárenské sítě, síťové výpočty, vývoj koncepcí
12/2014
Titul Ing. HTWK (Lipská univerzita aplikovaných přírodních věd)
10/2012–10/2014
Magisterský program energetika a ekologické inženýrstvíHTWK (Lipská univerzita aplikovaných přírodních věd)
diplomová práce ve společnosti Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH:
„Vedení strategického plánování plynárenské sítě pro vysokotlakou síť MITNETZ GAS“
10/2012
Bakalářský titul HTWK (Lipská univerzita aplikovaných přírodních věd)
10/2009–09/2012
Bakalářský program energetika a ekologické inženýrství HTWK (Lipská univerzita aplikovaných přírodních věd)
bakalářská práce v německém středisku výzkumu biomasy v Lipsku „Experimentální určení ovládacích parametrů na laboratorním spalovacím přístroji“

Robert Kadnar

Jednatel DANUBE LNG

PRAXE
od 2013 dosud
Jednatel Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Sektor VaV – hodnotový řetězec LNG.
od 2009 dosud
Statutár ISTER TRANS, a.s., Sektor Obecná přeprava zboží. Společnost ISTER TRANS je společníkem a zakladatelem evropského seskupení hospodářských zájmů Danube LNG. Danube LNG bylo založeno za podnikatelským účelem rozvíjet projekt v oblasti využití, distribuce a ukládání LNG.
Od roku 2013 bylo zpracováno několik projektů: LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube – 13 jednotlivých projektů na základě vnitrozemské vodní přepravy,
FuelCNG – pilotní zavedení řetězce 17 plnicích stanic LNG a L2CNG na hlavních dopravních koridorech na Slovensku, výstavba zkapalňovací jednotky.
2002–2009
Člen představenstva 2002–2006, GŘ 2007–2009, DPB, a.s., Sektor Veřejná doprava. Řízení druhého největšího dopravního podniku na Slovensku, 3 tisíce zaměstnanců
Reorganizace, snižování ztrát, nová strategie
Spouštění rozvojových projektů v oblastech maloobchodní prodej, procesní řízení a údržba autobusů. Rozvojový projekt v oblasti využití zemního plynu v dopravě

VZDĚLÁNÍ
1989–1994
Danube University, Kremže, Rakousko, Fakulta hospodářství a globalizace. Magisterský titul Executive Master of Business Administration (EMBA)
Diplomová práce: Vyhodnocení alternativních dodávek plynu do střední Evropy s využitím LNG
2017
Danube University, Kremže, Rakousko, Fakulta hospodářství a globalizace. Magisterský titul Executive Master of Business Administration (EMBA)
Diplomová práce: Vyhodnocení alternativních dodávek plynu do střední Evropy s využitím LNG

DALŠÍ INFORMACE
Certifikace
Slovenská státní autorizace pro provozování zařízení CNG a LNG a obchodování s plynem

 

Moderátoři

Podzimní plynárenská konference – Role plynů ve strategiích

MARTIN SLABÝ

Předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu.

Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha.

Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS.

V letech 2015-2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

LENKA KOVAČOVSKÁ

Výkonná ředitelka ČPS

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.
Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

Michal Slabý

Ředitel pro strategii, NET4GAS, s.r.o.

Svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2001 v obchodním úseku společnosti Transgas, a.s. Posléze pracoval ve společnosti RWE Transgas, a.s. v oblasti nákupu plynu z Norska. Podstatnou část své kariéry působil ve společnosti E.ON na různých pozicích zejména v oblasti nákupu plynu. Tři roky se věnoval především oblasti prodeje skladovacích kapacit ve skupině MND. Od roku 2016 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o., kde aktuálně zastává pozici ředitele pro strategii.

Tomáš Čermák

Senior LNG Product Manager

Tomáš Čermák zastává funkci Senior LNG Product Manager ve společnosti Chart Ferox, což je evropská dceřiná společnost koncernu Chart Industries, divize distribuce a skladování. Je odpovědný za vypracování a realizaci produktové obchodní strategie pro lodní palivové systémy LNG a plnicí terminály a zároveň za činnosti prodejní podpory v oboru podnikání s LNG v celé Evropě, v Africe a na Středním východě. Disponuje rozsáhlými technickými zkušenostmi v oblasti kryogenních zařízení a technologie. Do společnosti Chart Ferox nastoupil v roce 2008. Během prvního roku své pracovní dráhy začínal jako výzkumně-vývojový odborný pracovník, krátce na to přešel k produktovému řízení a zabýval se řízením systémů LNG. Byl vedoucím projektu plnicího terminálu LNG společnosti Klaipedos Nafta a vedl projekty lodních plnicích zařízení LNG. Inženýrský titul má z ČVUT Praha.

Michal Ostatnický

Senior Specialist, Corporate Development, Strategy, M&A, GasNet, s.r.o.

Michal Ostatnický vystudoval výpočtovou matematiku na MFF UK a matematickou ekonomii na institutu CERGE. V energetice se začal pohybovat v rámci projektů řešených v konzultační společnosti Deloitte týkajících se širokého spektra problematik. Od roku 2012 působí ve skupině RWE a zaměřuje se na strategii v různých oblastech působení společnosti. V současnosti působí v Divizi strategické správy firmy GasNet a pracuje na projektech souvisejících s problematikou nových plynů v plynárenských soustavách.

Karin Stehlík

Innovation Manager, Strategie, NET4GAS, s.r.o.

Karin Stehlík je ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP. Ve společnosti NET4GAS je odpovědná za řízení inovací v oblasti zeleného plynu. Dříve pracovala ve výzkumném centru v Řeži, kde budovala a vedla vývojové aktivity v oblasti vysokotepelné elektrolýzy. Titul Ph.D. získala v oboru vodíkových technologií na vysokém učení technickém v Mnichově, a to po ukončení studia strojního inženýrství tamtéž a také v Melbourne v Austrálii.

Jan Žákovec

Předseda Technického výboru 5 ČPS „Užití plynu“

Jan Žákovec vystudoval v roce 1982 Vysokou školu chemicko technologickou v Praze, Fakultu organické technologie, následně v letech 1993–5 zde absolvoval nástavbové studium „Plynárenství“.

V plynárenství pracuje od roku 1989, nejprve ve Středočeských plynárnách, o.z., poté v Pražské plynárenské, a.s., v současnosti v Pražské plynárenské Správě majetku, a.s., v řadě funkcí v oblasti obchodu, marketingu, rozvodu plynu, nové techniky a alternativního využití zemního plynu. V současnosti pracuje ve funkci manažer rozvoje alternativních zdrojů.

Dlouhodobě se zabývá historií plynárenství, od roku 2002 je vedoucím Plynárenského muzea v Praze.

Je viceprezidentem Cechu lampářů, příležitostným lampářem pražských pouličních plynových lamp.

V Českém plynárenském svazu je aktivní od roku 1995, v letech 2006–12 byl členem Rady ČPS, je lektorem vzdělávání, členem redakční rady časopisu PLYN a od roku 2012 předsedou Technického výboru 5 „Užití plynu“.

Je autorem řady publikací věnovaných historii plynárenství, užití plynu, plynu v dopravě nebo v osvětlování.

Libor Čagala

Senior specialista technického rozvoje, GridServices, s.r.o.

Absolvent VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor koksárenství, plynárenství a tepelná technika. Postgraduální studium VŠCHT, fakulta technologie, obor plynárenství. Severomoravská plynárenská, odbor rozvodu plynu a později technický rozvoj. Vedoucí distribučního dispečinku Severomoravská a Východočeská plynárenská do 2010. Nyní GridServices, specialista technického rozvoje, kompetenční centrum věda a výzkum pro distribuci plynu a podzemní zásobníky. Předseda technického výboru ČPS distribuce a zastupuje ČPS v IGU, výboru distribuce plynu.

Jan Ruml

Člen Rady ČPS

Ing. Jan Ruml (nar. 01. 06. 1950 v Praze) – po vystudování strojní fakulty ČVUT katedra Kompresory, chladicí zařízení a vodní stroje – nastoupil do Plynoprojektu Praha, kde strávil celou svou profesní kariéru a kde od roku 1978 zastával funkci technického ředitele. Posléze byl (v letech 2004–2012) předsedou představenstva RWE Plynoprojektu.

Od ledna 2013 byl jmenován výkonným ředitelem ČPS a v této funkci pracoval do 30. 9. 2018. V současné době spolupracuje s ČPS na pozici člena Rady ČPS a je jednatelem dceřiné společnosti GAS s.r.o.

Členství v profesních organizacích:

  • Energetický Auditor (člen Asociace Energetických Auditorů)
  • Český plynárenský svaz
  • Autorizovaný inženýr pro plynárenství
  • Česká komora autorizovaných inženýrů